Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Okénko do školy

Předprázdninovým okénkem nahlédneme do posledních událostí ve škole. Začaly ne jinak než oslavou Dne dětí. Školáci si vlakem zajeli do Nedvědice a pak vzhůru lesní cestou na hrad Pernštejn. Počasí nám přálo, dobrou náladu jsme neztráceli, někteří si při zpáteční cestě i zdřímli.

V polovině měsíce jsme se vyfotografovali, zajeli si na dopravní hřiště a do žďárského kina na filmovou projekci „ZEMĚ 3000 – Columbie“. Zúčastnili jsme se preventivního programu „Jéňa s Léňou sami doma“. Do školy za námi přijeli pracovnice Portima Nové Město na Moravě a povídali si s námi na toto téma. Děti ze školky absolvovaly školní výlet.

V posledním týdnu jsme se rozloučili s žákyněmi pátého ročníku, které odcházejí do šesté třídy do plně organizovaných škol. Uspořádali jsme pro ně a pro rodiče malou besídku s pohádkou a písničkami. Dívkám jsme popřáli, aby se jim dařilo ve škole, aby si našly nové kamarády. Rozloučili jsme i s paní učitelkou Slavíčkovou, které jsme poděkovali za vše, co pro nás a naši školu udělala a popřáli jsme jí do dalších let pevné zdraví a úspěšné pokračování v pedagogické práci. kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Poděkování

Ředitelka školy děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili sběru papíru. Celkem bylo nasbíráno 1960 kg. Výtěžek bude použit na uhrazení části preventivního programu.


16. 6. 2019


Zpět