Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 6.10. 2014 od 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Číst dál...

Pozvánka

AC Světnov pořádá na fotbalovém hřišti ve Světnově, již 17.ročník Pouťového turnaje v malé kopané, a to v neděli 28.září od 13.00hodin. Všichni jste zváni na příjemné odpoledne s občerstvením.

Mše Svatá bude sloužena v neděli 28. září 2014, od 14.15hod, na návsi U křížku. Setkání účastníků bude u kaple Sv. Václava ve 14.00hod, kteří půjdou průvodem na náves od kaple. V případě špatného počasí se mše Svatá, bude konat v kulturním domě Světnov.

Rekapitulace

Dovolte mi v krátkosti shrnout mé osmileté působení v čele naší obce, včetně velmi dobře pracujícího zastupitelstva, výčtem zrealizovaných projektů, na které byla získána dotace: postupné opravy a rekonstrukce kulturního domu, včetně suterénu a obecního úřadu, rozložené do etap a nyní celkové zateplení OÚ a KD, včetně výměny oken, nákup kontejnerů na separaci odpadů, nákup zařízení na měření rychlosti projíždějících aut za účelem snížení rychlosti projíždějících aut a zvýšení bezpečnosti chodců, výměna oken a zateplení budovy MŠ Světnov, instalace bezpečnostního zařízení do školy, rekonstrukce místní komunikace stržené živelní pohromou, rekonstrukce vodovodního řadu p.č. 454 a 455, oprava základní školy Světnov, nové vytápění a výměna oken, zalesnění pozemků p.č 835 v k.ú. Škrdlovice a p.č. 875 v k.ú. Světnov, zřízení Czech point na OÚ, rekonstrukce vodovodního řadu p.č. 13/2, rekonstrukce soc. zařízení a dovybavení kuchyně MŠ Světnov, oprava kaple Sv. Václava, pořízení územní plánu obce Světnov, knihu Dějiny Světnova a jejich domů, odhalení pamětní desky významnému rodákovi - Paeonovi, nový historický hasičský prapor, rekonstrukci vodovodního řadu - přivaděče do obce, stavbu komplexního protipovodňového opatření.

Číst dál...

Volby 2014

Volby do zastupitelstva obce a Senátu parlamentu ČR proběhnou 10.-11.října 2014 a to: v pátek 10.10., od 14.00-22.00h a v sobotu 11.10., od 8.00-14.00hod, v zasedací místnosti OÚ, případné druhé kolo do Senátu ČR proběhne ve stejném časovém rozmezí, dne 17.-18. října 2014.

Pozvánka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 1.9. 2014 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Výprava mladých rybářů na závody v Trhové Kamenici.

V neděli 6.7.2014 se pětičlenná výprava mladých rybářů ze Světnova zúčastnila 3. ročníku dětských rybářských závodů v Trhové Kamenici. I přes nepřízeň počasí - úmorné vedro - se naše družstvo v silné  konkurenci, rozhodně neztratilo. Náš nejúspěšnější závodník Zbyněk Zlesák získal trofej Za největší rybu závodu a současně získal velice pěkné 5. místo se ziskem 350 bodů. Ostatní účastníci výpravy se také dobře umístili. Veronika Zlesáková a Filip Mička se umístili na 9. místě - 150 bodů, Tomáš Krška a Lukáš Klement obsadili 16. místo - 50 bodů. Není bez zajímavosti, že tato výprava byla nejpočetnější na těchto závodech. Našim mladým rybářům přejeme - Petrův zdar.

 

Světnováček

Světnováček byl založen z iniciativy maminek. Toto sdružení se setkává každý týden, kde se děti učí různým dovednostem a vše je doplněno hrou, tyto prázdniny nesou název: ,,Indiánské léto". Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podílejí na těchto setkáních, za krásné a veselé vyplnění prázdninových dní našich dětí - děkujeme a doufáme, že se toto setkávání protáhne dále i do školního roku - pěkné prázdniny přeje ZO.

Oznámení

V naší obci byl přistaven kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu, tyto věci vkládejte čisté a zabalené. Tento kontejner byl umístněn u autobusové zastávky a bude vyvážen 1xtýdně, dle smlouvy s fi. REVENGE a.s., která spolupracuje s neziskovými společnostmi jako jsou charity.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva, která se koná 21.7.2014 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Obec Světnov.
Free Joomla Theme by Hostgator