Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Okénko do školy

17. 6. 2017

Začátkem měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy. Na nový školní rok bylo přijato 6 dětí.
Děti z mateřinky se zúčastnily programu „Naproti sluníčku“ ve žďárské knihovně a spolu s mladšími žáky školy navštívili divadelní představení „Podivuhodný cirkus doktora Tarzana.“ Příběh nás zavedl do živočišné říše a umožnil nám setkání se zpívajícími šakaly, opičím orchestrem, tančícími nosorožci a medvědy, kteří umí dojmout až k slzám. Byla to jedna z nejhezčích pohádek, které jsme v letošním školním roce viděli.
Žáci školy se zúčastnili preventivního programu, jehož tématem bylo přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Lektorky společně s žáky odhalovaly příběh S. Gemmela „Jako ty“. Program reflektoval na předsudky ve vnímání druhých. Byl zaměřen na posilování zpětné vazby. Motivoval žáky k přijetí i poskytování pomoci.
V průběhu měsíce se žáci 5.ročníku zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ 2017 v předmětu anglický jazyk, matematika a kombinované výchovy. Testování probíhalo elektronicky prostřednictvím inspekčního systému.
Červen začal netradičně. Velkým překvapením pro žáky školy bylo vyhlášení cvičného požárního poplachu ve spolupráci s HZS Žďár nad Sázavou. Byla to velká zkouška pro všechny. Dým, vyhlášení poplachu, telefonické oznámení, houkání oznamující příjezd hasičů, evakuace v maskách … Odměnou pro všechny zúčastněné byla prohlídka požárních vozů na hřišti a spoustu drobných dárků, které jsme od hasičů dostali.
Dalším velmi pěkným programem byla „Cesta do vesmíru“. Žáci školy i děti ze školky se dozvěděli spoustu vědomostí o Sluneční soustavě, blízkém vesmíru a kosmonautice. Dostali odpověď na otázku: Jak se otáčí Země, proč svítí Slunce, kdy a jak mohou pozorovat Měsíc, seznámili se s planetami Sluneční soustavy, se vznikem vesmíru. Řeč byla o kosmonautech a jejich výstroji, raketách, družicích.
Dále nás ještě čeká dopravní hřiště, školní výlet, filmová projekce „ Planeta Země 3000 – Brazilie, vášnivé srdce Ameriky “ a slavnostní ukončení školního roku, který vzhledem k rekonstrukci střechy a půdní vestavby třídy pro školní družinu končí 26. června.    Kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Nabídka pracovního místa

17. 6. 2017

Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme od 1. 9. 2017 do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ na částečný úvazek a vychovatelku školní družiny na částečný úvazek. Oba úvazky lze sloučit.

Kontakt: skola@svetnov.cz tel. 774659481

 

 

Okénko do školy 4/2017

28. 5. 2017

Měsíc duben si s námi pěkně pohrál. Nejdřív nám sluníčko ukázalo svou sílu a nalákalo nás k plánování akcí, které se měly uskutečnit venku. Pak se ale náhle zima vrátila a naše plány překazila. 11. dubna  proběhl zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání. Zapsány byly tři děti.
Jako každý měsíc jsme se zúčastnili divadelních představení.  Starší žáci školy viděli a zažili v anglicko-české pohádce „Kocour v botách“ používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Cílem představení  bylo hravou formou umožnit žákům zdokonalit cizí jazyk, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek. Mladší žáci a děti mateřské školy  prožívali se Sindibádem  napínavé chvilky v pohádce „Sindibádova dobrodružství“.
Děti MŠ navštívily tentokráte ve škole hodinu hudební výchovy a pokračovaly ve výuce plavání ve žďárském bazénu.
„Rej čarodějnic“ proletěl obcí vzhledem k počasí jen krátce. Zastavil se v mateřince a potom odletěl ke kulturnímu domu. Tam si čarodějnice zarejdily a zasoutěžily, vyzvaly k tanci pana starostu. Odměnou jim byly vlastnoručně napečené pařátky. U příležitosti Dne matek uspořádala mateřinka začátkem května besídku pro maminky. Paní učitelky si s dětmi připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Zahrály pohádku „O řepě“ a předaly maminkám svá přáníčka. Potom se všichni společně pustili do výroby květin z papíru.

Zápis dětí do školy

17. 5. 2017

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Světnov se uskuteční 11. dubna 2017 od 14.00 – 16.00 hod. v budově školy.  K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Okénko do školy 3/2017

28. 3. 2017

Jedno úterní dopoledne proběhlo v naší škole autorské čtení  se spisovatelkou Michaelou Fišerovou. Paní spisovatelka za námi přijela z Prahy a přivezla sebou knihy, které nám představila. Pro nejmenší školáky to byla kniha „ A-Ž půjdeš do školy“ určené pro děvčátka „ Pro holky, co se neztratí „ a pro kluky „Pro kluky, co se neztratí“, v nichž přibližuje malým školákům nový svět školního prostředí. Paní spisovatelka nám přečetla o písmenku W jako WC a my jsme se dozvěděli, co tato zkratka znamená a jak vznikla. Starším dětem představila knihu „Náš dvůr má tajemství“, ve které se skrývá nejen dobrodružství a tajemná záhada, ale i přátelství mezi Ondrou a Johankou.  V této chvíli dostal slovo pan Miroslav Reil, herec a moderátor divadla Semafor, který nám velmi poutavě přečetl úryvek z knihy a výborně dokázal napodobit promluvy jednotlivých postav. Jeden vedle druhého jsme poslouchali se zatajeným dechem. Předčítání pana Reila nás vtáhlo do děje knihy a my se s jejími hrdiny ocitli v temném sklepě starého domu…   Závěrem besedy došlo i na dotazy. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá autorce napsání knihy, kde bere náměty, co ji přivádí k psaní knih pro děti a také to, že podle knihy „Náš dvůr má tajemství“ připravuje scénář pro Českou televizi.  Paní spisovatelka nám do zakoupených knih napsala krásné věnování. My jsme jí za velmi příjemnou chvilku s jejími knihami poděkovali s přáním, abychom si co nejdříve mohli přečíst novou knížku.

Čtení s panem starostou

28. 3. 2017

V březnu, Měsíci knihy, se uskutečnilo v MŠ Světnov čtení s panem starostou. Děti  se zájmem poslouchaly pohádku „O třech malých prasátkách“. Plnily jednoduché úkoly, doplňovaly slova v pohádce, řešily hádanku a naučily se říkanku. Nakonec si pohádku zahrály.