Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Okénko do školy

16. 6. 2019

Předprázdninovým okénkem nahlédneme do posledních událostí ve škole. Začaly ne jinak než oslavou Dne dětí. Školáci si vlakem zajeli do Nedvědice a pak vzhůru lesní cestou na hrad Pernštejn. Počasí nám přálo, dobrou náladu jsme neztráceli, někteří si při zpáteční cestě i zdřímli.

V polovině měsíce jsme se vyfotografovali, zajeli si na dopravní hřiště a do žďárského kina na filmovou projekci „ZEMĚ 3000 – Columbie“. Zúčastnili jsme se preventivního programu „Jéňa s Léňou sami doma“. Do školy za námi přijeli pracovnice Portima Nové Město na Moravě a povídali si s námi na toto téma. Děti ze školky absolvovaly školní výlet.

V posledním týdnu jsme se rozloučili s žákyněmi pátého ročníku, které odcházejí do šesté třídy do plně organizovaných škol. Uspořádali jsme pro ně a pro rodiče malou besídku s pohádkou a písničkami. Dívkám jsme popřáli, aby se jim dařilo ve škole, aby si našly nové kamarády. Rozloučili jsme i s paní učitelkou Slavíčkovou, které jsme poděkovali za vše, co pro nás a naši školu udělala a popřáli jsme jí do dalších let pevné zdraví a úspěšné pokračování v pedagogické práci. kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Poděkování

Ředitelka školy děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili sběru papíru. Celkem bylo nasbíráno 1960 kg. Výtěžek bude použit na uhrazení části preventivního programu.

Archiv