Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Okénko do školy září 2017

24. 10. 2017

Koncem měsíce září jsme oslavili 120. výročí otevření nové školní budovy a 40. výročí mateřské školy. Za ta dlouhá léta prošly obě budovy velkými proměnami a staly se nedílnou součástí obce. V pátek 29. září a v sobotu 30. září škola i školka ožila nevšedním ruchem. Navštívila je spousta bývalých žáků, kteří prošli jejími lavicemi a odnesli si do života nejen vědomosti ale i vzpomínky na učitele a spolužáky, se kterými strávili spoustu let, na zážitky, které se s odstupem času zdají být veselé a úsměvné.

S děním v obou budovách se hosté mohli seznámit prostřednictvím školních kronik a fotografií, které byly k této příležitosti k nahlédnutí. Mnozí se začetli, hledali zmínky o svých předcích, fotografovali, porovnávali a hlavně vzpomínali. Bylo velmi příjemné pozorovat setkávání bývalých spolužáků, poslouchat jejich vypravování, či sledovat reakce na promítání ukázek z kulturních vystoupení, ve kterých se někteří určitě poznali. Všechny návštěvníky školy nejvíce zajímala půdní vestavba. Snad se ani nenašel nikdo, kdo by litoval, že musel po 46 schodech vystoupat až pod střechu do našeho „školního nebe.“

Po prohlídce školních budov následoval v odpoledních hodinách před obecním úřadem kulturní program, který provázela „Venkovská kapela“ s vypravěčem p. Pantůčkem. Program zahájil pan starosta s pani ředitelkou. Všechny účastníky slavnosti pozdravil pan Mgr. P. Krčál. Po jeho slovech došlo na vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy. Následovala ukázka výcviku čtyřnohého kamaráda – dogdancing. Španělskými tanci nás zahřála skupina Flamenco. Závěr programu patřil světnovským ochotníkům s pohádkou „Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek“.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh oslav.   (kolektiv ZŠ a MŠ Světnov)

Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme do svého kolektivu učitelku 1.stupně ZŠ s úvazkem 0,591 a vychovatelku školní družiny s úvazkem 0,4465. Oba úvazky lze sloučit. Nástup možný ihned. Kontakt: skola@svetnov.cz tel. 774659481

Archiv