Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Okénko do školy září 2017

24. 10. 2017

Koncem měsíce září jsme oslavili 120. výročí otevření nové školní budovy a 40. výročí mateřské školy. Za ta dlouhá léta prošly obě budovy velkými proměnami a staly se nedílnou součástí obce. V pátek 29. září a v sobotu 30. září škola i školka ožila nevšedním ruchem. Navštívila je spousta bývalých žáků, kteří prošli jejími lavicemi a odnesli si do života nejen vědomosti ale i vzpomínky na učitele a spolužáky, se kterými strávili spoustu let, na zážitky, které se s odstupem času zdají být veselé a úsměvné.

S děním v obou budovách se hosté mohli seznámit prostřednictvím školních kronik a fotografií, které byly k této příležitosti k nahlédnutí. Mnozí se začetli, hledali zmínky o svých předcích, fotografovali, porovnávali a hlavně vzpomínali. Bylo velmi příjemné pozorovat setkávání bývalých spolužáků, poslouchat jejich vypravování, či sledovat reakce na promítání ukázek z kulturních vystoupení, ve kterých se někteří určitě poznali. Všechny návštěvníky školy nejvíce zajímala půdní vestavba. Snad se ani nenašel nikdo, kdo by litoval, že musel po 46 schodech vystoupat až pod střechu do našeho „školního nebe.“

Po prohlídce školních budov následoval v odpoledních hodinách před obecním úřadem kulturní program, který provázela „Venkovská kapela“ s vypravěčem p. Pantůčkem. Program zahájil pan starosta s pani ředitelkou. Všechny účastníky slavnosti pozdravil pan Mgr. P. Krčál. Po jeho slovech došlo na vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy. Následovala ukázka výcviku čtyřnohého kamaráda – dogdancing. Španělskými tanci nás zahřála skupina Flamenco. Závěr programu patřil světnovským ochotníkům s pohádkou „Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek“.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh oslav.   (kolektiv ZŠ a MŠ Světnov)

Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme do svého kolektivu učitelku 1.stupně ZŠ s úvazkem 0,591 a vychovatelku školní družiny s úvazkem 0,4465. Oba úvazky lze sloučit. Nástup možný ihned. Kontakt: skola@svetnov.cz tel. 774659481

Okénko do školy 1 /2017-18

16. 9. 2017

Začátkem června začaly probíhat na školní budově velké stavební úpravy, které skončily v přípravném týdnu nového školního roku. V půdní vestavbě byla vybudována školní učebna, která bude využívána nejen školní družinou. Za přítomnosti pana starosty, náměstka člena vlády Mgr. Petra Krčála a rodičů, jsme přivítali naše tři prvňáčky. Všem 24 školákům naši hosté popřáli v novém školním roce hodně úspěchů. Poté si prohlédli nové prostory. Všichni byli velmi překvapeni nejen provedením úprav ale hlavně výhledem do širokého okolí. Ten, kdo se pozorně díval, tak mezi stromy nepřehlédnul kostel na Zelené hoře. Nejkrásnější pohledy se podařilo zachytit panu fotografovi - a to rozzářené dětské oči. Už v září se v nové učebně uskuteční beseda pro žáky a děti z mateřinky se spisovatelem, ilustrátorem a rybářem panem J. Opatřilem, který nám představí svou knihu „Kapřík Metlík“.  Kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

120 let ZŠ a 40 let MŠ Světnov

16. 9. 2017

Okénko do školy

17. 6. 2017

Začátkem měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy. Na nový školní rok bylo přijato 6 dětí.
Děti z mateřinky se zúčastnily programu „Naproti sluníčku“ ve žďárské knihovně a spolu s mladšími žáky školy navštívili divadelní představení „Podivuhodný cirkus doktora Tarzana.“ Příběh nás zavedl do živočišné říše a umožnil nám setkání se zpívajícími šakaly, opičím orchestrem, tančícími nosorožci a medvědy, kteří umí dojmout až k slzám. Byla to jedna z nejhezčích pohádek, které jsme v letošním školním roce viděli.
Žáci školy se zúčastnili preventivního programu, jehož tématem bylo přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Lektorky společně s žáky odhalovaly příběh S. Gemmela „Jako ty“. Program reflektoval na předsudky ve vnímání druhých. Byl zaměřen na posilování zpětné vazby. Motivoval žáky k přijetí i poskytování pomoci.
V průběhu měsíce se žáci 5.ročníku zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ 2017 v předmětu anglický jazyk, matematika a kombinované výchovy. Testování probíhalo elektronicky prostřednictvím inspekčního systému.
Červen začal netradičně. Velkým překvapením pro žáky školy bylo vyhlášení cvičného požárního poplachu ve spolupráci s HZS Žďár nad Sázavou. Byla to velká zkouška pro všechny. Dým, vyhlášení poplachu, telefonické oznámení, houkání oznamující příjezd hasičů, evakuace v maskách … Odměnou pro všechny zúčastněné byla prohlídka požárních vozů na hřišti a spoustu drobných dárků, které jsme od hasičů dostali.
Dalším velmi pěkným programem byla „Cesta do vesmíru“. Žáci školy i děti ze školky se dozvěděli spoustu vědomostí o Sluneční soustavě, blízkém vesmíru a kosmonautice. Dostali odpověď na otázku: Jak se otáčí Země, proč svítí Slunce, kdy a jak mohou pozorovat Měsíc, seznámili se s planetami Sluneční soustavy, se vznikem vesmíru. Řeč byla o kosmonautech a jejich výstroji, raketách, družicích.
Dále nás ještě čeká dopravní hřiště, školní výlet, filmová projekce „ Planeta Země 3000 – Brazilie, vášnivé srdce Ameriky “ a slavnostní ukončení školního roku, který vzhledem k rekonstrukci střechy a půdní vestavby třídy pro školní družinu končí 26. června.    Kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Nabídka pracovního místa

17. 6. 2017

Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme od 1. 9. 2017 do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ na částečný úvazek a vychovatelku školní družiny na částečný úvazek. Oba úvazky lze sloučit.

Kontakt: skola@svetnov.cz tel. 774659481

 

 

Archiv