Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Okénko do školy 1 /2017-18

16. 9. 2017

Začátkem června začaly probíhat na školní budově velké stavební úpravy, které skončily v přípravném týdnu nového školního roku. V půdní vestavbě byla vybudována školní učebna, která bude využívána nejen školní družinou. Za přítomnosti pana starosty, náměstka člena vlády Mgr. Petra Krčála a rodičů, jsme přivítali naše tři prvňáčky. Všem 24 školákům naši hosté popřáli v novém školním roce hodně úspěchů. Poté si prohlédli nové prostory. Všichni byli velmi překvapeni nejen provedením úprav ale hlavně výhledem do širokého okolí. Ten, kdo se pozorně díval, tak mezi stromy nepřehlédnul kostel na Zelené hoře. Nejkrásnější pohledy se podařilo zachytit panu fotografovi - a to rozzářené dětské oči. Už v září se v nové učebně uskuteční beseda pro žáky a děti z mateřinky se spisovatelem, ilustrátorem a rybářem panem J. Opatřilem, který nám představí svou knihu „Kapřík Metlík“.  Kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

120 let ZŠ a 40 let MŠ Světnov

16. 9. 2017

Okénko do školy

17. 6. 2017

Začátkem měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy. Na nový školní rok bylo přijato 6 dětí.
Děti z mateřinky se zúčastnily programu „Naproti sluníčku“ ve žďárské knihovně a spolu s mladšími žáky školy navštívili divadelní představení „Podivuhodný cirkus doktora Tarzana.“ Příběh nás zavedl do živočišné říše a umožnil nám setkání se zpívajícími šakaly, opičím orchestrem, tančícími nosorožci a medvědy, kteří umí dojmout až k slzám. Byla to jedna z nejhezčích pohádek, které jsme v letošním školním roce viděli.
Žáci školy se zúčastnili preventivního programu, jehož tématem bylo přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Lektorky společně s žáky odhalovaly příběh S. Gemmela „Jako ty“. Program reflektoval na předsudky ve vnímání druhých. Byl zaměřen na posilování zpětné vazby. Motivoval žáky k přijetí i poskytování pomoci.
V průběhu měsíce se žáci 5.ročníku zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ 2017 v předmětu anglický jazyk, matematika a kombinované výchovy. Testování probíhalo elektronicky prostřednictvím inspekčního systému.
Červen začal netradičně. Velkým překvapením pro žáky školy bylo vyhlášení cvičného požárního poplachu ve spolupráci s HZS Žďár nad Sázavou. Byla to velká zkouška pro všechny. Dým, vyhlášení poplachu, telefonické oznámení, houkání oznamující příjezd hasičů, evakuace v maskách … Odměnou pro všechny zúčastněné byla prohlídka požárních vozů na hřišti a spoustu drobných dárků, které jsme od hasičů dostali.
Dalším velmi pěkným programem byla „Cesta do vesmíru“. Žáci školy i děti ze školky se dozvěděli spoustu vědomostí o Sluneční soustavě, blízkém vesmíru a kosmonautice. Dostali odpověď na otázku: Jak se otáčí Země, proč svítí Slunce, kdy a jak mohou pozorovat Měsíc, seznámili se s planetami Sluneční soustavy, se vznikem vesmíru. Řeč byla o kosmonautech a jejich výstroji, raketách, družicích.
Dále nás ještě čeká dopravní hřiště, školní výlet, filmová projekce „ Planeta Země 3000 – Brazilie, vášnivé srdce Ameriky “ a slavnostní ukončení školního roku, který vzhledem k rekonstrukci střechy a půdní vestavby třídy pro školní družinu končí 26. června.    Kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Nabídka pracovního místa

17. 6. 2017

Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme od 1. 9. 2017 do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ na částečný úvazek a vychovatelku školní družiny na částečný úvazek. Oba úvazky lze sloučit.

Kontakt: skola@svetnov.cz tel. 774659481

 

 

Okénko do školy 4/2017

28. 5. 2017

Měsíc duben si s námi pěkně pohrál. Nejdřív nám sluníčko ukázalo svou sílu a nalákalo nás k plánování akcí, které se měly uskutečnit venku. Pak se ale náhle zima vrátila a naše plány překazila. 11. dubna  proběhl zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání. Zapsány byly tři děti.
Jako každý měsíc jsme se zúčastnili divadelních představení.  Starší žáci školy viděli a zažili v anglicko-české pohádce „Kocour v botách“ používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Cílem představení  bylo hravou formou umožnit žákům zdokonalit cizí jazyk, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek. Mladší žáci a děti mateřské školy  prožívali se Sindibádem  napínavé chvilky v pohádce „Sindibádova dobrodružství“.
Děti MŠ navštívily tentokráte ve škole hodinu hudební výchovy a pokračovaly ve výuce plavání ve žďárském bazénu.
„Rej čarodějnic“ proletěl obcí vzhledem k počasí jen krátce. Zastavil se v mateřince a potom odletěl ke kulturnímu domu. Tam si čarodějnice zarejdily a zasoutěžily, vyzvaly k tanci pana starostu. Odměnou jim byly vlastnoručně napečené pařátky. U příležitosti Dne matek uspořádala mateřinka začátkem května besídku pro maminky. Paní učitelky si s dětmi připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Zahrály pohádku „O řepě“ a předaly maminkám svá přáníčka. Potom se všichni společně pustili do výroby květin z papíru.

Zápis dětí do školy

17. 5. 2017

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Světnov se uskuteční 11. dubna 2017 od 14.00 – 16.00 hod. v budově školy.  K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Okénko do školy 3/2017

28. 3. 2017

Jedno úterní dopoledne proběhlo v naší škole autorské čtení  se spisovatelkou Michaelou Fišerovou. Paní spisovatelka za námi přijela z Prahy a přivezla sebou knihy, které nám představila. Pro nejmenší školáky to byla kniha „ A-Ž půjdeš do školy“ určené pro děvčátka „ Pro holky, co se neztratí „ a pro kluky „Pro kluky, co se neztratí“, v nichž přibližuje malým školákům nový svět školního prostředí. Paní spisovatelka nám přečetla o písmenku W jako WC a my jsme se dozvěděli, co tato zkratka znamená a jak vznikla. Starším dětem představila knihu „Náš dvůr má tajemství“, ve které se skrývá nejen dobrodružství a tajemná záhada, ale i přátelství mezi Ondrou a Johankou.  V této chvíli dostal slovo pan Miroslav Reil, herec a moderátor divadla Semafor, který nám velmi poutavě přečetl úryvek z knihy a výborně dokázal napodobit promluvy jednotlivých postav. Jeden vedle druhého jsme poslouchali se zatajeným dechem. Předčítání pana Reila nás vtáhlo do děje knihy a my se s jejími hrdiny ocitli v temném sklepě starého domu…   Závěrem besedy došlo i na dotazy. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá autorce napsání knihy, kde bere náměty, co ji přivádí k psaní knih pro děti a také to, že podle knihy „Náš dvůr má tajemství“ připravuje scénář pro Českou televizi.  Paní spisovatelka nám do zakoupených knih napsala krásné věnování. My jsme jí za velmi příjemnou chvilku s jejími knihami poděkovali s přáním, abychom si co nejdříve mohli přečíst novou knížku.

Čtení s panem starostou

28. 3. 2017

V březnu, Měsíci knihy, se uskutečnilo v MŠ Světnov čtení s panem starostou. Děti  se zájmem poslouchaly pohádku „O třech malých prasátkách“. Plnily jednoduché úkoly, doplňovaly slova v pohádce, řešily hádanku a naučily se říkanku. Nakonec si pohádku zahrály.