Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Aktuality

Archiv

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


POZVÁNKA na 53 zasedání svazku obcí STRŽ

7. 12. 2021

POZVÁNKA na 53. zasedání svazku obcí STRŽ, které se koná dne 14.12.2021 v 16:30 hod., v zasedací místnosti Oú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 29.11.2021

23. 11. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 29.11.2021 od 18:00 hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 18.10.2021

11. 10. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 18.10.2021 od 18:00 hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 20.9.2021

15. 9. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 20.9.2021 od 19:00 hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na 52. zasedání svazku obcí STRŽ

14. 9. 2021

POZVÁNKA na 52. zasedání svazku obcí STRŽ, které se koná dne 21.9.2021 v 17:00 hod., v zasedací místnosti Oú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 23.8.2021

18. 8. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 23.8.2021 od 19:00 hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 26.7.2021

19. 7. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27.7.2021 od 19:00 hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 28.6.2021

21. 6. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 28.6.2021 od 19:00 hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

Pozvánka na 51. zasedání svazku obcí STRŽ

10. 6. 2021

POZVÁNKA na 51. zasedání svazku obcí STRŽ, které se koná dne 17.6.2021 v 17:00 hod., v zasedací místnosti Oú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 31.5.2021

24. 5. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 31.5.2021 od 19:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 3.5.2021

26. 4. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 3.5.2021 od 19:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

Pozvánka na 50. zasedání svazku obcí STRŽ

16. 4. 2021

na 50. zasedání svazku obcí STRŽ, které se koná dne 21.4.2021 v 16:30 hod., v zasedací místnosti Oú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 19.4.2021

13. 4. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 19.4.2021 od 19:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY (v termínu 26. 4. – 29. 4. 2021)

17. 3. 2021

(dle §36 odst.4 školského zákona a dle doporučení MŠMT v období krizových opatření)

  • Zápis je organizován bez přítomnosti rodičů i dětí
  • Zúčastní se děti, které v období od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 mají 6. narozeniny a děti s odkladem školní docházky
  • Zápis v ZŠ Světnov je určen pro děti ze spádové oblasti Světnov a Cikháj, případně zájemce z jiných obcí do naplnění kapacity školy
  • Na webových stránkách školy www.skola.svetnov.cz v odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY jsou vloženy potřebné formuláře. Rodiče si je vytisknou, vyplní, podepíší a vloží do poštovní schránky před hlavním vchodem do ZŠ. U dětí, které budou do školy nastupovat, vyplní i zápisní list. Dále přiloží prostou kopii rodného listu.
  • Potvrzení o převzetí žádosti obdrží rodiče do e-mailové schránky, kde bude uvedeno i registrační číslo, pod kterým bude vyvěšen seznam přijatých dětí.
  • Při žádosti o odklad školní docházky, vyplňte pouze patřičnou žádost a doložte k ní doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Možné je také odeslání poštou na adresu: ZŠ a MŠ Světnov, Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou, ve výše uvedeném termínu.
  • V případě, že bude na konci června z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání ve škole

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 22.3.2021

16. 3. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 22.3.2021 od 19:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 22.2.2021

15. 2. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 22.2.2021 od 18:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

Dotazník

10. 2. 2021

Vážení občané,
plánujeme zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a sociálních potřeb poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích (dále jen „DPS“), který provozuje dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko (dále jen „DSO“). Proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen pro všechny plnoleté obyvatele. Dotazník dává možnost každému z Vás vyjádřit se a tím se také osobně podílet na rozvoji poskytovaných sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.

Našim cílem je zjištění potřeb, názorů a postřehů obyvatel na území DSO a v jeho okolí v oblasti sociálních služeb, aby poskytované sociální služby co nejvíce odpovídaly Vašim potřebám. Abychom tyto cíle mohli naplnit, je potřeba, aby se vrátilo co nejvíce vyplněných dotazníků. 

Dotazníkové šetření bude ukončeno v neděli 14. 3. 2021. Do tohoto termínu prosím vyplňte dotazník a odevzdejte v listinné podobě do schránky obecního úřadu Vaší obce nebo osobně na obecním úřadu. Dotazníky Vám budou doručeny do Vašich schránek v následujících 2 týdnech a dotazník si můžete stáhnout a vytisknout.

Dotazník je možné vyplnit on-line zde:  https://www.survio.com/survey/d/V2T2I7D4I1G3G3B7C .

Dotazník je anonymní a obsahuje otázky, kde vybíráte z uvedených možností zakroužkováním nebo se jedná o volnou odpověď. Informace budou použity pouze pro zmapování poptávky o sociální služby a potřeby v rámci zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb DPS.

Předem Vám velice děkujeme za ochotu spolupodílet se na rozvoji sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.    Vedení Subregionu Velké Dářko a DPS Škrdlovice.

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 25.1.2021

18. 1. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 25.1.2021 od 18:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka


Zpět

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace