Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Obec Světnov

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 25.1.2021

15. 2. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 22.2.2021 od 18:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

Dotazník

10. 2. 2021

Vážení občané,
plánujeme zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a sociálních potřeb poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích (dále jen „DPS“), který provozuje dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko (dále jen „DSO“). Proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen pro všechny plnoleté obyvatele. Dotazník dává možnost každému z Vás vyjádřit se a tím se také osobně podílet na rozvoji poskytovaných sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.

Našim cílem je zjištění potřeb, názorů a postřehů obyvatel na území DSO a v jeho okolí v oblasti sociálních služeb, aby poskytované sociální služby co nejvíce odpovídaly Vašim potřebám. Abychom tyto cíle mohli naplnit, je potřeba, aby se vrátilo co nejvíce vyplněných dotazníků. 

Dotazníkové šetření bude ukončeno v neděli 14. 3. 2021. Do tohoto termínu prosím vyplňte dotazník a odevzdejte v listinné podobě do schránky obecního úřadu Vaší obce nebo osobně na obecním úřadu. Dotazníky Vám budou doručeny do Vašich schránek v následujících 2 týdnech a dotazník si můžete stáhnout a vytisknout.

Dotazník je možné vyplnit on-line zde:  https://www.survio.com/survey/d/V2T2I7D4I1G3G3B7C .

Dotazník je anonymní a obsahuje otázky, kde vybíráte z uvedených možností zakroužkováním nebo se jedná o volnou odpověď. Informace budou použity pouze pro zmapování poptávky o sociální služby a potřeby v rámci zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb DPS.

Předem Vám velice děkujeme za ochotu spolupodílet se na rozvoji sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.    Vedení Subregionu Velké Dářko a DPS Škrdlovice.

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 25.1.2021

18. 1. 2021

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 25.1.2021 od 18:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

Pozvánka na 49. zasedání svazku obcí STRŽ

10. 12. 2020

na 49. zasedání svazku obcí STRŽ, které se koná dne 17.12.2020 v 16:30 hod., v zasedací místnosti Oú Světnov

Pozvánka

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce 26.10.2020

20. 10. 2020

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 26.10.2020 od 18:00hod., v zasedací místnosti 0Ú Světnov

Pozvánka

Pozvánka na 48 zasedání svazku obcí STRŽ

7. 10. 2020

Pozvánka na 48. zasedání svazku STRŽ které se koná dne 13.10. 2020 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Pozvánka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.9.2020

22. 9. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 29.9.2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Pozvánka

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

9. 9. 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Archiv

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace