Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Výstavba kanalizace

Odkanalizování a ČOV obcí Světnov, Škrdlovice 
 
Základní informace ke stavbě „Odkanalizování a ČOV obcí Světnov Škrdlovice“
Termín výstavby: 7/2010 – 12/2012
Investor stavby: Svazek obcí STRŽ dobrovolný svazek obcí, IČ 72025450, se sídlem Světnov 64, 591 01 Žďár nad Sázavou
Projektant stavby PC PROJEKT ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl
Dodavatel stavby: „Sdružení – Světnov,Škrdlovice“
Vedoucí účastník sdružení: ZVÁNOVEC a.s., IČ 26026279, se sídlem Rudolfovská tř. 370 01 České Budějovice 
Druhý účastník sdružení: 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., IČ25531328, se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

Parametry stavby: 
Celková délka stok: 16.848 m Světnov 7.137 m Škrdlovice 9.711 m 
Celkový počet přípojek: 445 ks Světnov 207 ks Škrdlovice 238 ks 
Počet přečerpávacích stanic: 4 ks Světnov 1 ks Škrdlovice 3 ks 
Čistírna odpadních vod Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 1700 EO, dodavatel Fortex AGS a.s. Šumperk 
Celkový náklad stavby 180 mil. Kč 
 
Harmonogram výstavby 
Předpokládané stavební práce v roce 2010
Předpokládané stavební práce v roce 2011
Předpokládané stavební práce v roce 2012
Důležité informace Kontaktní osoby pro stavbu kanalizace ve Škrdlovicích 
Za dodavatele stavby Stavby vedoucí pan Martin Pospíchal, mobil: 603 252 922, e-mail: chal@1zpv.cz 
Mistr pan Pavel Košík, mobil: 605 277 403 
Za investora stavby: 
Ivan Hořínek, starosta obce Škrdlovice, místopředseda svazku, tel: 566659178 mobil: 602420987, e-mail: starosta@skrdlovice.cz
Pavel Štefan, starosta obce Světnov, předseda svazku, tel 566659476, mobil: 605143578, e-mail: obec@svetnov.cz 
 
Kontaktní osoby pro stavbu kanalizace ve Světnově 
Za dodavatele stavby Bude upřesněno 
Za investora stavby Pavel Štefan, starosta obce Světnov, předseda svazku, tel 566659476, mobil: 605143578, e-mail: obec@svetnov.cz  
Ivan Hořínek, starosta obce Škrdlovice, místopředseda svazku, tel: 566659178 mobil: 602420987, e-mail: starosta@skrdlovice.cz  
Připojování objektů k nově budované splaškové kanalizaci Připojování objektů k nově budované splaškové kanalizaci proběhne po celkové dostavbě kanalizace včetně osazení technologií čerpacích stanic a spuštění zkušebního provozu čistírny odpadních vod, což je předpokladem v roce 2012. V průběhu výstavby může být tento termín ještě upřesněn. Svazek obcí STRŽ bude vybírat poplatek za připojení jednoho přípojného místa objektu 5000 Kč, druhé a následující připojení objektu bude zpoplatněno částkou 3000 Kč. Do nové splaškové kanalizace mohou být napojeny pouze splaškové vody ze záchodů, koupelen, prádelen a kuchyní. Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny drenážní vody, vody ze septiků, domovních čistíren odpadních vod a vody dešťové. V momentě uvedení nové splaškové kanalizace nesmí být do stávající kanalizace zavedeny jiné vody než, dešťové a meliorační, popřípadě vody z přepadů studánek a studní. Z tohoto důvodu je nutné při výstavbě kanalizace uvážit umístění revizní šachty přípojky objektu tak, aby do doby zprovoznění nové kanalizace fungovaly stávající přípojky kanalizace tak jak fungují doposud a po uvedení nové splaškové kanalizace do provozu mohly být tyto vody rozděleny, tak jak je výše uvedeno. Tyto záležitosti lze konzultovat před výstavbou jednotlivých stok, nejlépe se zástupci dodavatele stavby panem Pospíchalem nebo panem Košíkem, jejichž kontakty jsou uvedeny výše. Nahlížení do projektové dokumentace stavby je možné v pracovní době obecních úřadů obcí ve Škrdlovicích a Světnově. Na webových stránkách obcí budou zřízena diskuzní fóra k záležitostem stavby Odkanalizování a ČOV obcí Světnov Škrdlovice. Omezení provozu při výstavbě V důsledku výstavby kanalizace v obcích dojde k částečnému omezení provozu dopravy v obcích. Obyvatelé dotčené části obce budou včas informováni o omezení provozu na místní komunikaci tak aby mohli případně přeparkovat dopravní prostředky do té části obce, která je prozatím stavbou nedotčená. V případě kolize stavby se svozovým termínem odpadů, budou přistavené nádoby na komunální odpad převezeny stavbou na místo kam se svozový vůz dostane. Zpracoval Ivan Hořínek, Škrdlovice
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace