Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Subregion Velké Dářko

Podnebí

Převážná část subregionu náleží podle klimatických charakteristik do oblasti mírně teplé s průměrnou roční teplotou 6 – 8°C. Výběžek hřebene Žďárských vrchů v severní a severovýchodní části regionu však do oblasti chladné. Roční úhrn srážek se pohybuje od 550 mm do 900 mm, přičemž nejvíce srážek na jeden měsíc spadne obvykle v červenci. Letní období s průměrnými denními teplotami nad 15°C trvá od konce června do začátku srpna (tzv. pravé léto). Letních dnů s průměrnou teplotou nad 20°C bývá v oblasti kolem 20. Zimní období s denní teplotou pod bodem mrazu začíná koncem listopadu a končí začátkem března. Kvalitní sníh, zejména pro lyžařskou turistiku, se v oblasti udržuje více jak 60 dnů v roce. Typické pro oblast jsou převládající západní a severozápadní větry. Území Subregionu Velké Dářko s nadmořskou výškou přes 600 m představuje s lesy a množstvím vodních ploch drsnější a vlhčí podnebí, než je tomu v obdobných podmínkách jiných českých pohoří, avšak podnebí zdravé a příznivé pro turistiku.

Historie

Území dnešního Subregionu Velké Dářko bylo poměrně dlouho zapomenutým krajem. Přes rozlehlé lesy a prales s bažinatou půdou vedl, snad již kolem roku 997, jen jeden ze tří průchodů hraničním hvozdem mezi Moravou a Čechami, tzv. Libická stezka. Vlastní osidlování kraje však započalo teprve v druhé polovině 13.století za přispění žďárského kláštera, s jehož osudy jsou nerozlučně spjaty dějiny obcí v regionu. Mýcení a vypalování lesů a pralesních hraničních hvozdů, zakládání osad a rybníků pro pohon hamrů, pálení dřevěného uhlí v milířích, hutnictví a sklářství tak neodmyslitelně patří k historii celé oblasti.