Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Zápis do 1.třídy

31. 3. 2020

Vážení rodiče,
protože se naše země nachází v nouzovém stavu v souvislosti s epidemií choroby COVID-19, dochází také ke změně organizace zápisů k povinné školní docházce. V tuto chvíli platí, že žádosti o přijetí se doručují do příslušné školy v době od 1.4. do 30.4. 2020. Zápisy proběhnou bez účasti dětí a ideálně i bez osobní účasti rodičů. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část odpadá.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Toto je znění zákona. Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo do schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřena).

Informace o změně v konání Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

22. 3. 2020

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Upřednostňuje se, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Březen ve škole

22. 3. 2020

Začátek března nebyl ničím výjimečný. První týden proběhl poklidně. Vyjeli jsme na Zimní stadion do Žďáru n. S., abychom si ze zimních sportů vyzkoušeli alespoň bruslení, když jsme se nedočkali sněhové nadílky. Na bruslích jsme si to užili a potom už jsme se rozešli na jarní prázdniny.

Prázdniny vždycky děti vyhlíží s očekáváním, nebylo tomu jinak ani teď. To jsme však ještě netušili, že se nám tak nečekaně prodlouží. Znepokojivě se vyvíjející situace kolem epidemie virového onemocnění zastavila v práci nejen všechny školy. Pochopitelným a rozumným krokem pana starosty bylo uzavření i naší mateřské školy. Od pondělí 16. 3. tak chystáme a elektronicky rozesíláme nejnutnější výuku našim žáků, aby mohli s učením pokračovat i v domácím prostředí. Rodiče i žáci mohou učitele kontaktovat na mailových adresách a řešit tak případné potíže s výukou. Všichni také dostali mnoho možností přístupu i k online interaktivním učebnicím a mohou tak libovolně procvičovat znalosti zajímavou a zábavnou formou.

Dobrou zprávou a velký překvapením je, že máme ve škole novou, moderní a krásnou interaktivní tabuli. Slibovali jsme ji našim žákům dlouho. Chceme jim zprostředkovat výuku moderní formou a s využitím technologií, na které, prozatím, nebyli zvyklí. Co všechno tabule umí, budou všichni postupně společně zjišťovat, ale určitě pro nás bude velkým pomocníkem v práci se spojenými ročníky. Prozatím ji máme v tříměsíční zkušební výpůjčce a potom se teprve rozhodneme, jestli ji koupíme. Není to levná věc, to určitě ne, a budeme se muset hodně snažit, abychom ji zaplatili. Ale je to zcela určitě dobrý vklad do našich dětí. Pokud by se našli ochotní sponzoři a přispěli nám na tuto investici, budeme velmi rádi.

Věřím a doufám, že v příštím vydání Novinek budu moci popsat obvyklý běh událostí v naší škole se vším, co k ní patří. Těšíme se, až bude zase plná dětských hlasů a smíchu. Hodně štěstí všem!

H. Štůlová

Cesta k prameni řeky Svratky…

16. 11. 2019

Na konci října jsme si ve škole užili krásný podzimní den. Naplánovali jsme si v rámci našeho projektu „Poznáváme krásy Vysočiny“ cestu k prameni řeky Svratky. Počasí nám přálo a tak i přes ranní mlhu jsme se vydali z Cikháje lesem k prameni Svratky. Cestou jsme se zkoušeli orientovat podle mapy a buzoly, určovali světové strany i vzdálenosti různých objektů, pozorovali přírodu a učili se v lese chovat tak, jak se sluší. Po vyčištění pramene řeky a po svačině jsme se cestou zpět do Světnova ještě pokusili pomoci naší přírodě tím, že jsme zaseli semínka z mateřského stromu – velikého buku na kraji lesa nad Kopaninami. Takhle budou mít větší šanci zakořenit a možná z nich i několik sazeniček vyroste, půjdeme se na ně zase za nějaký čas podívat.

Dozvěděli jsme se také něco o tom, jakou léčivou sílu příroda má, například z břízy jsme zkoušeli načerpat trošku její energie. Nožky nás na konci cesty trošku bolely, ale byla to příjemná únava, tváře dětem zčervenaly a oběd ve škole pak náramně chutnal. Máme v plánu i další takové výpravy, jen co počasí zase dovolí. Učit se můžeme totiž nejen ve školních lavicích! Hana Štůlová

Archiv