Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Škola

Cesta k prameni řeky Svratky…

16. 11. 2019

Na konci října jsme si ve škole užili krásný podzimní den. Naplánovali jsme si v rámci našeho projektu „Poznáváme krásy Vysočiny“ cestu k prameni řeky Svratky. Počasí nám přálo a tak i přes ranní mlhu jsme se vydali z Cikháje lesem k prameni Svratky. Cestou jsme se zkoušeli orientovat podle mapy a buzoly, určovali světové strany i vzdálenosti různých objektů, pozorovali přírodu a učili se v lese chovat tak, jak se sluší. Po vyčištění pramene řeky a po svačině jsme se cestou zpět do Světnova ještě pokusili pomoci naší přírodě tím, že jsme zaseli semínka z mateřského stromu – velikého buku na kraji lesa nad Kopaninami. Takhle budou mít větší šanci zakořenit a možná z nich i několik sazeniček vyroste, půjdeme se na ně zase za nějaký čas podívat.

Dozvěděli jsme se také něco o tom, jakou léčivou sílu příroda má, například z břízy jsme zkoušeli načerpat trošku její energie. Nožky nás na konci cesty trošku bolely, ale byla to příjemná únava, tváře dětem zčervenaly a oběd ve škole pak náramně chutnal. Máme v plánu i další takové výpravy, jen co počasí zase dovolí. Učit se můžeme totiž nejen ve školních lavicích! Hana Štůlová

Červnové okénko do školy

26. 7. 2019

Na konci školního roku jsme se společně sešli při vyřazování žákyň pátého ročníku, které odcházejí do plně organizovaných škol. Mladší žáci si připravili program plný básniček a písniček, kterými se se svými spolužačkami rozloučili a popřáli jim, aby se jim ve školní práci dařilo a našly si dobré kamarády.
Rodiče a žáci přispěli k velmi příjemné a dojemné chvilce, když se loučili s paní ředitelkou a paní učitelkou a děkovali jim básničkou, společnou písničkou i přáním všeho dobrého. Velmi si toho vážíme a i my děkujeme a přejeme světnovské škole jen to dobré.
Velké poděkování patří i panu starostovi a zastupitelům obce za jejich péči a starostlivost.    J. Jiříkovská a L Slavíčková

Okénko do školy

16. 6. 2019

Předprázdninovým okénkem nahlédneme do posledních událostí ve škole. Začaly ne jinak než oslavou Dne dětí. Školáci si vlakem zajeli do Nedvědice a pak vzhůru lesní cestou na hrad Pernštejn. Počasí nám přálo, dobrou náladu jsme neztráceli, někteří si při zpáteční cestě i zdřímli.

V polovině měsíce jsme se vyfotografovali, zajeli si na dopravní hřiště a do žďárského kina na filmovou projekci „ZEMĚ 3000 – Columbie“. Zúčastnili jsme se preventivního programu „Jéňa s Léňou sami doma“. Do školy za námi přijeli pracovnice Portima Nové Město na Moravě a povídali si s námi na toto téma. Děti ze školky absolvovaly školní výlet.

V posledním týdnu jsme se rozloučili s žákyněmi pátého ročníku, které odcházejí do šesté třídy do plně organizovaných škol. Uspořádali jsme pro ně a pro rodiče malou besídku s pohádkou a písničkami. Dívkám jsme popřáli, aby se jim dařilo ve škole, aby si našly nové kamarády. Rozloučili jsme i s paní učitelkou Slavíčkovou, které jsme poděkovali za vše, co pro nás a naši školu udělala a popřáli jsme jí do dalších let pevné zdraví a úspěšné pokračování v pedagogické práci. kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Poděkování

Ředitelka školy děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili sběru papíru. Celkem bylo nasbíráno 1960 kg. Výtěžek bude použit na uhrazení části preventivního programu.

Archiv