Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Zápis do 1.třídy

Vážení rodiče,
protože se naše země nachází v nouzovém stavu v souvislosti s epidemií choroby COVID-19, dochází také ke změně organizace zápisů k povinné školní docházce. V tuto chvíli platí, že žádosti o přijetí se doručují do příslušné školy v době od 1.4. do 30.4. 2020. Zápisy proběhnou bez účasti dětí a ideálně i bez osobní účasti rodičů. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část odpadá.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Toto je znění zákona. Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo do schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřena).


31. 3. 2020


Zpět