Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Dotazník

Vážení občané,
plánujeme zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a sociálních potřeb poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích (dále jen „DPS“), který provozuje dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko (dále jen „DSO“). Proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen pro všechny plnoleté obyvatele. Dotazník dává možnost každému z Vás vyjádřit se a tím se také osobně podílet na rozvoji poskytovaných sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.

Našim cílem je zjištění potřeb, názorů a postřehů obyvatel na území DSO a v jeho okolí v oblasti sociálních služeb, aby poskytované sociální služby co nejvíce odpovídaly Vašim potřebám. Abychom tyto cíle mohli naplnit, je potřeba, aby se vrátilo co nejvíce vyplněných dotazníků. 

Dotazníkové šetření bude ukončeno v neděli 14. 3. 2021. Do tohoto termínu prosím vyplňte dotazník a odevzdejte v listinné podobě do schránky obecního úřadu Vaší obce nebo osobně na obecním úřadu. Dotazníky Vám budou doručeny do Vašich schránek v následujících 2 týdnech a dotazník si můžete stáhnout a vytisknout.

Dotazník je možné vyplnit on-line zde:  https://www.survio.com/survey/d/V2T2I7D4I1G3G3B7C .

Dotazník je anonymní a obsahuje otázky, kde vybíráte z uvedených možností zakroužkováním nebo se jedná o volnou odpověď. Informace budou použity pouze pro zmapování poptávky o sociální služby a potřeby v rámci zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb DPS.

Předem Vám velice děkujeme za ochotu spolupodílet se na rozvoji sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.    Vedení Subregionu Velké Dářko a DPS Škrdlovice.


10. 2. 2021


Zpět

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace