Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Starosta Obce Světnov vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Světnov
Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČ: 71009850

Požadavky a způsob podání


Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele mateřské a základní školy, odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců), doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu 3-5 stran), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 1. dubna 2019 do 12 hodin na adresu:
Obecní úřad Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ Světnov – NEOTVÍRAT!
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce od 1. července 2019. Zaměstnavatel nabízí zvýhodněné bydlení v nově zrekonstruovaném bytě 3+kk přímo v budově mateřské školy. Více informací poskytne starosta obce Pavel Štefan telefonicky, e-mailem nebo po předchozí domluvě přímo na místě.
Kontakt: tel.: +420605143578, e-mail: obec@svetnov.cz

27. 2. 2019


Zpět

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace