Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Aktuality

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY (v termínu 26. 4. – 29. 4. 2021)

17. 3. 2021

(dle §36 odst.4 školského zákona a dle doporučení MŠMT v období krizových opatření)

  • Zápis je organizován bez přítomnosti rodičů i dětí
  • Zúčastní se děti, které v období od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 mají 6. narozeniny a děti s odkladem školní docházky
  • Zápis v ZŠ Světnov je určen pro děti ze spádové oblasti Světnov a Cikháj, případně zájemce z jiných obcí do naplnění kapacity školy
  • Na webových stránkách školy www.skola.svetnov.cz v odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY jsou vloženy potřebné formuláře. Rodiče si je vytisknou, vyplní, podepíší a vloží do poštovní schránky před hlavním vchodem do ZŠ. U dětí, které budou do školy nastupovat, vyplní i zápisní list. Dále přiloží prostou kopii rodného listu.
  • Potvrzení o převzetí žádosti obdrží rodiče do e-mailové schránky, kde bude uvedeno i registrační číslo, pod kterým bude vyvěšen seznam přijatých dětí.
  • Při žádosti o odklad školní docházky, vyplňte pouze patřičnou žádost a doložte k ní doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Možné je také odeslání poštou na adresu: ZŠ a MŠ Světnov, Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou, ve výše uvedeném termínu.
  • V případě, že bude na konci června z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání ve škole


Zpět

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace