Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2017


Okénko do školy květen 2018

17. 6. 2018

Začátkem měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy. Z tříletých dětí majících trvalé bydliště ve Světnově bylo zapsáno pouze jedno. Nemáme naplněnou kapacitu a nabízíme volná místa dětem z okolí.
Děti ze školky dokončily výuku plavání. Zúčastnily se besedy ve žďárské knihovně „Naproti sluníčku“ a uspořádaly besídku s výtvarným tvořením pro maminky.
Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili zdravotního preventivního programu a dopravní soutěže „Mladý cyklista“ (4. ročník).
Žáci 1. a 2. ročníku pozvali rodiče na odpolední oslavu „Den Slabikáře“. Děti ukázaly plněním různých úkolů, co se naučily a zvládly během školního roku. Odměnou jim byla sladká tečka a velká pochvala rodičů.
V preventivním programu „ NEDEJ SE“ pod vedením lektorek PORTIMA z Nového Města na Moravě jsme se přesvědčili o tom, že jsme dobrá parta.
Ve výtvarné dílně jsme vyzkoušeli malování na hedvábí. Každý žák si vyzdobil ubrousek, který spolu s přáním předal mamince na „Jarní besídce“. Po kulturním programu jsme rodiče pozvali na besedu nad současným školstvím ve Světnově, kterou vedl nezávislý pedagog pan Mgr. Tomáš Augustýn.
Poslední květnový den jsme strávili na školním výletě. Navštívili jsme zámek Červená Lhota. Součástí prohlídky zámku bylo i zhlédnutí „Vodnické pohádky“divadla Koňmo.    
Sběrem papíru jsme získali 1160,- Kč, které byly použity na výlet.
Je před námi poslední měsíc školního roku. Čeká nás návštěva filmové projekce Země 3000, fotografování a předprázdninové posezení se zástupci policie. Děti ze školky vyjedou na dopravní hřiště. Na konci měsíce se rozloučí s předškoláky. Pak nás už budou čekat dny volna. Přejeme všem, aby byly plné slunce, pohody a krásných zážitků.  Kolektiv ZŠ a MŠ Světnov

Okénko do školy 04/2018

20. 5. 2018

Školní rok plyne v pilné práci velice rychle. Od posledního „Okénka“ uběhl nějaký čas. Za tu dobu jsme uskutečnili spoustu akcí. Stojí za to, se o některých zmínit.
V prosinci navštívily děti ze školky žďárskou knihovnu, kde se zúčastnily programu „Ten zimní čas“. Společně s mladšími žáky ze školy zhlédli v kině Vysočina animovanou komedii „Hurvínek a kouzelné muzeum“, při které jsme se i trošku báli. V předvánočním čase se uskutečnily tradiční akce jako Mikulášská v KD Světnov (ve spolupráci s SDH Světnov) , Mikuláš s čerty ve škole i školce, vánoční besídka v MŠ, „Čekání na Ježíška“ ve škole s vlastnoručně napečeným cukrovím, stromečkem i dárky a stromeček pro zvířátka. Nově jsme zařadili výtvarnou dílnu, ve které si žáci sami nazdobili vánoční ozdoby. Velmi příjemně jsme strávili čas s panem Drahotským  a paní Smékalovou a jejich písničkami z Večerníčků.  

 Starší žáci  se stali součástí hudebního vystoupení „Endru alias Ondřej Havlík“. Děti ze školky a mladší žáci poodhalili tajemství kouzelnické kuchyně v představení „Kouzla pod pokličkou“.  Žáci školy navštívili výstavu „Hry a klamy“ a edukační program Muzea nové generace „Odkud je blízko ke hvězdám“. Za svou práci si zasloužili všichni  velkou pochvalu. Ke konci měsíce žáci školy ukončili výuku plavání a předali pomyslnou štafetu dětem ze školky.
V dubnu proběhl zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání. Celkem bylo přijato devět dětí. Děti ze školky se opět vypravily do žďárské knihovny na program „Naproti sluníčku“ a spolu s mladšími žáky na poslední divadelní představení „Hastrmanská pohádka“.  V rámci Dne Země jsme se vypravili na výšlap, při kterém jsme nejenom opakovali učivo prvouky a přírodovědy, ale i sbírali odpadky, které do přírody rozhodně nepatří a seznámili novou paní učitelkou s krásným okolím naší školy. Na dopravním hřišti jsme si zopakovali a procvičili dopravní předpisy a praktickou jízdu na kole či koloběžce. Velkým úspěchem je, že všichni žáci čtvrtého ročníku si odnesli domů řidičský průkaz cyklisty. Měsíc duben zakončil „Rej čarodějnic“, který prošel obcí. 
Předškoláci  během této doby několikrát navštívili  hodiny českého jazyka, matematiky, čtení a hudební výchovy v prvním a druhém ročníku, aby se postupně seznámili se školní prací. Mnozí z nich už před zápisem dokázali, že budou dobrými školáky.            kolektiv ZŠ a MŠ


Leden a následující měsíce se vyznačovaly hlavně tím, že jsme zahájili výuku plavání. V rámci dětského divadelního představení děti ze školky a mladší žáci ze školy viděli zbrusu novou pohádku Divadla Tramtarie „Terezka a kouzelné autíčko“. V únoru to pak byla „Sousedská pohádka“ plná písniček, která povyprávěla o tom, jak to vypadá, když se dva hádají a nic nemá řád. V KD Světnov jsme si zařádili na karnevale (ve spolupráci s SDH Světnov). Děti ze školky si byly ve žďárské knihovně povídat o významu ovoce a zeleniny v našem jídelníčku.
Začátek března byl pro nás všechny velmi významný. Do školy nastoupila paní učitelka a vychovatelka  Mgr. P. Fialová.


Zpět